Chi tiết tin - Phường Đông Lương - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

Bài tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

10:48, Thứ Năm, 4-7-2024

BÀI TUYÊN TRUYỀN TRÊN TRANG TTĐT

THÁNG 07 NĂM 2024

 

CHỦ ĐỀ:  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Ấn vào link để đọc

/documents/39955/0/%C4%90%E1%BB%81+c%C6%B0%C6%A1ng+tuy%C3%AAn+truy%E1%BB%81n+Lu%E1%BA%ADt+Xu%E1%BA%A5t+nh%E1%BA%ADp+c%E1%BA%A3nh+s%E1%BB%ADa+%C4%91%E1%BB%95i+2023.docx/f153bfdb-9a86-6c3f-8b53-e39fb7f0c8f3?t=1720064694588

_Trà My_

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn